Koinonia 29

0752 626 377 0752 626 *** show
Open Jobs - 0

About Church

🇷🇴 O biserică românească, baptistă, reformată, din Oradea: Existăm ca să-I aducem glorie lui Dumnezeu, făcând ucenici care fac ucenici în Oradea și până la marginile pământului, vestindu-le Evanghelia și învățându-i tot ce ne-a poruncit Hristos!

k29.ro

🇬🇧 A Romanian, Baptist, Reformed church in Oradea: We exist to bring glory to God, making disciples who make disciples in Oradea and to the ends of the earth, proclaiming the Gospel to them and teaching them everything that Christ commanded us!

k29.ro/en


🇷🇴 Ce credem

🇬🇧 What we believe


🇷🇴 Cine suntem

🇬🇧 Who we are


Church Affiliation
Independent
Confessions We Affirm
2nd London Baptist Confession of Faith (1689)
Statements of Faith We Affirm
The Chicago Statement on Biblical Inerrancy